#34 Jak pomóc mistrzowi gry na sesji?

#34 Jak pomóc mistrzowi gry na sesji?